Rembrandtschool

De

In 1949 werd aan het eind van de Hobbemakade een houten noodgebouw geplaatst, dat naast het Graaf Ottobad
kwam te liggen. Het noodgebouw verleende onderdak aan de Rembrandtschool, een school voor openbaar
lager onderwijs met de heer F.H. Bouma als schoolhoofd.

De geschiedenis van de Varkensweide en Het Bornhof

Het Oude Bornhof en Het Bornhof zijn nog wel bekende begrippen in Zutphen. Geldt dat ook voor het Nieuwe Bornhof, dat een maar kortstondig bestaan kende ?
En hoe zit het met de Varkensweide ?

Waar lag de Rembrandtschool in 1949 ?

Dit is de actuele plattegrond van Zutphen.
In 1949 hield de Hobbemakade op bij de Albert Cuypstraat. Zoals op de kaart te zien is kwam de Rembrandtschool nog een eindje zuidelijker te liggen, bijna tegen het Graaf Ottobad aan. Een tegelpad verbond de school met de Hobbemakade. Uit de foto hieronder blijkt hoe dicht de school en het zwembad tegen elkaar aan lagen.


Een schoolfoto

Een leuke schoolfoto
Over deze foto van een klas van de Rembrandtschool is maar weinig bekend. De namen van de leerlingen ontbreken. In het midden op de achterste rij staat de heer F.H. Bouman, die toen schoolhoofd was. Wel is zeker dat de foto gemaakt is in de periode 1950 - 1960.

Nog meer schoolfoto's


Het onderwijzend personeel

Onderwijzend personeel in ????

Van links naar rechts: de heer Hoevers, Willy Koerhuis, Roelie Kiers, de heer Koerts, de heer Bouman, Henk Verdoold en niet bekend

Onderwijzend personeel in 1952

Van links naar rechts: Erna Steenhuis, de heer Hoevers, Henny Slont, de heer Bouman, de heer Verdoold en Roelie Kiers

Onderwijzend personeel in 1956

De heer Bouman neemt afscheid als schoolhoofd en krijgt een herinneringsalbum aangeboden.


De Rembrandtschool wordt verplaatst

Eind jaren vijftig van de vorige eeuw waren de plannen om de Varkensweide opnieuw een ander aanzien te geven ver gevorderd. De Hobbemakade zou doorgetrokken worden naar de Gerard Doustraat. Echter, er was één probleem en dat was de Rembrandtschool. Die lag immers dwars op de Hobbemakade en maakte de geplande verlenging onmogelijk. Afbreken of toch wat anders? Het werd wat anders, de school zou in zijn geheel verplaatst worden. Aannemer Habé zou de klus moeten klaren.

In de maand juli van het jaar 1960 was het zover. De aannemer brak de school in drie stukken en verplaatste die één voor één op wielen naar de nieuwe locatie en daar werden ze weer aan elkaar gezet. De operatie verliep letterlijk op rolletjes, iedereen en ook de aannemer was tevreden over de vlekkeloos verlopen operatie.