rtistieke Impressies

A

Buiten de stadswallen lagen de landerijen van Zutphen. De Varkensweide lag tegen de Hoofdgracht,
tussen de Buiten Laarpoort en de de Buiten Spittaalpoort. De schilders Jan Jacob Zuidema Broos,
Hendrik Spies en Johan Antoni Kaldenbach gunnen ons een blik op de Varkensweide en Stadspoorten.

De geschiedenis van de Varkensweide en Het Bornhof

Het Oude Bornhof en Het Bornhof zijn nog wel bekende begrippen in Zutphen. Geldt dat ook voor het Nieuwe Bornhof, dat een maar kortstondig bestaan kende ?
En hoe zit het met de Varkensweide ?

Het landschap door het oog van de schilder

Jan Jacob Zuidema Broos

Hij werd in 1833 geboren in Vorden. Al op 19-jarige leeftijd vertrok hij naar Amsterdam om zijn artistiek talent verder te ontwikkelen. In 1865 verbleef hij in Zutphen om vervolgens naar Parijs te vertrekken, waar hij in 1882 overleed.

Hendrik Spies

In 1775 werd hij in Zutphen geboren en overleed daar op 29 december 1841. Hij was tekenleraar in Zutphen en aquarellist. Veel van zijn werken hadden betrekking op Zutphen, die hij signeerde met G.H. Spies.

Jan Jacob Zuidema Broos - Gezicht op Zutphen
Een aquarel uit 1862. Dit landschap ligt ten zuidoosten van Zutphen. De schilder heeft een mooi beeld vastgelegd van de landerijen, zoals die rondom Zutphen lagen.

Hendrik Spies - Gezicht op Zutphen vanaf de Warnsveldseweg.
Deze aquarel is geschilderd in 1819. De wandelaar komt uit Zutphen en begeeft zich richting Warnsveld. Het landschap aan zijn rechterzijde moet de Varkensweide zijn.

Stadspoorten door het oog van de schilder

Hierboven zien we twee zijn schilderijtjes van Johan Antoni Kaldenbach. Hij werd op 22 januari 1760 te Zutphen geboren en overleed aldaar op 29 april 1818.
Op de linker afbeelding staat de weg naar de Buiten Laarpoort met in de verte het silhouet van Zutphen en de wallen, die de stad omringen. Voor de stadswallen ligt de Varkensweide. Dat beeld komt aardig overeen met de Varkensweide zoals die door Hendrik Spies hierboven is vastgelegd.

De rechter afbeelding toont de toegang tot de Buiten Spittaalpoort. Omvangrijke verdedigingswallen ontnemen bijna het zicht op deze stadspoort, die rechts nog vaag in de verte te zien is.

De tekeningen van de stadspoorten zijn gemaakt door H. Spies.
Op de linker afbeelding staat de Buiten Laarpoort en op de rechter de Buiten Spittaalpoort. Het lijkt erop dat beide poorten volgens hetzelfde ontwerp gebouwd zijn.