De geschiedenis van de Varkensweide en Het Bornhof

Het Oude Bornhof en Het Bornhof zijn nog wel bekende begrippen in Zutphen. Geldt dat ook voor het Nieuwe Bornhof, dat een maar kortstondig bestaan kende ?
En hoe zit het met de Varkensweide ?

De Varkensweide en Het Bornhof

Kunstwerk "De Ontaarde Mens"
Het kunstwerk is vervaardigd door beeldend kunstenaar Jos van Doorn en is te vinden in het plantsoen bij "Het Bornhof".

De Varkensweide

In de eerste helft van de vorige eeuw duikt de naam van de Varkensweide regelmatig op in de jaarverslagen van de gemeente Zutphen. Het gebied is gemeentelijk bezit en het bestaat uit koeweiden, die jaarlijks verpacht worden. De Varkensweide ligt dan aan de Berkel, de vroegere Hoofdgracht van de vestingstad Zutphen. In het noorden wordt de Varkensweide begrensd door de Warnsveldseweg en in het zuiden door de Buitensingel, die destijds in een rechte lijn doorliep naar wat nu de Jan Veermeerstraat is en vanaf daar afboog naar de Warnsveldseweg. Op de kaart hieronder zijn de grenzen van de Varkensweide met rode lijnen aangegeven.

Het Bornhof

In het jaar 1995 werd de bouw van het Het Bornhof voltooid en op 22 september van dat jaar kon het nieuwe seniorencomplex feestelijk geopend worden. Het Bornhof ligt in een hoek, die gevormd wordt door de Berkel, de Gerard Doustraat en de Hobbemakade en dat is op het grondgebied van de vroegere Varkensweide. Zowel de Varkensweide als Het Bornhof bezitten een rijke historie. Het is interessant om eens te kijken naar de veranderingen, die beiden in de loop der eeuwen hebben ondergaan.

De Varkensweide
Een plattegrond van Zutphen uit 1893. Op het rechterdeel van de kaart is de Varkensweide aangegeven.

De Varkensweide

Waar ligt de Varkensweide ?

De Varkensweide 1573

De Varkensweide is te vinden in Zutphen. Thomas Witteroos was de eerste die het gebied in kaart bracht. Hij deed dat in het jaar 1573 en hij noemde het "Die Varkens Weij". De kaart hierboven laat de actuele situatie zien. Met rode lijnen zijn de grenzen van de Varkensweide aangegeven. Op het met blauw omlijnde gebied staat Het Bornhof.

Het Bornhof

Waar ligt Het Bornhof ?

Het Bornhof 1995

Het Bornhof is te vinden in Zutphen en het staat op de voormalige Varkensweide. Zie de kaart hierboven. Nadat het vorige bejaardentehuis was gesloopt werd in het jaar 1994 met de bouw van dit seniorencomplex begonnen. Het omvat vijf gebouwen met in totaal 220 appartementen, een dienstencentrum van waaruit de zorg voor de bewoners geregeld wordt en een grote recreatiezaal. Voor de verhuur zijn 178 woningen beschikbaar en voor de vrije verkoop nog eens 42 woningen. Op 22 september 1995 werd het complex feestelijk geopend.

Het Nieuwe Bornhof

Waar lag Het Nieuwe Bornhof ?

Het Nieuwe Bornhof 1960

Het Nieuwe Bornhof lag op de Varkensweide op de plek, waar nu Het Bornhof staat. Met de bouw van dit bejaardentehuis werd begonnen op 3 maart 1960, toen wethouder W. Albers de eerste paal de grond in sloeg. De bouw kwam in augustus 1962 gereed en bood huisvesting aan de provenieren van Het Oude Bornhof.

Al in het jaar 1993 werd het gesloopt om plaats te maken voor Het Bornhof, het nieuwe seniorencomplex.

Het Oude Bornhof

Waar ligt Het Oude Bornhof ?

Het Oude Bornhof 1320

Het Oude Bornhof ligt in de binnenstad van Zutphen. Aan de Zaadmarkt is het poortje te vinden dat toegang geeft tot Het Oude Bornhof. Bij testament stichtte kanunnik Borro dit tehuis, dat moest dienen voor de huisvesting van bejaarden en armlastigen. In de maand augustus 1962 zijn de bejaarde inwoners verhuisd naar Het Nieuwe Bornhof op de Varkensweide.